Sơ đồ tổ chức

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÔNG TY CP SAOVIETS, chuyên sản xuất các sản phẩm về da, phục vụ chuyên ngành:

 • Quân đội
 • Công an
 • Dân quân tự vệ
 • Các cơ quan ban ngành, dân sự
 • Các tập đoàn, công ty dân dụng: Hàng quà tặng, khuyến mãi, thị trường Việt Nam, thị trường nước ngoài.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Khách hàng tiêu biểu:

 • Quân đội
 • Công an
 • Dân quân tự vệ
 • Các cơ quan ban ngành
 • Tập đoàn và công ty dân dụng

Tiêu chuẩn chất lượng

 • Bộ Quốc Phòng
 • Bộ Công an
 • Các cơ quan nhà nước
 • Tập đoàn, xí nghiệp trong và ngoài nước
 • Các đại lý trên toàn quốc

Kênh phân phối

 • Thị trường nội địa Việt Nam
 • Thị trường xuất khẩu nước ngoài.